Hur kan mitt hjärta sluta brista? Introduktion till Sorgbearbetning

Start2019-03-27
End2019-03-27
Venuemeddelas vid bokning
Ticket Price100 kr

Kanske tror du att du aldrig mer kommer vara lycklig. Att din förlust kommer märka dig och vara det filter ditt liv förfallotid kommer levas genom. Det behöver inte vara så. Det går att skratta igen, att älska och vara tillfreds. Det betyder inte att du glömt. Bara att du läkt. Sorg är normalt och naturligt. Däremot är samhällets information om hur man förhåller sig till sorg inte normal, naturlig eller till mycket hjälp. Sorg är en känslomässig reaktion på en förlust, men de flesta av oss har lärt oss att hantera sorg på ett intellektuellt sätt.

Sorgen över vår förlust kommer att fortsätta påverka våra liv och våra relationer på ett negativt sätt så länge vi inte möter och kommunicerar det vi bär inom oss. Obearbetad sorg leder till att vi håller tillbaka våra känslor och får svårare att känna glädje. Genom att vi inte är här och nu tappar vi mycket av vår livsenergi.

Programmet för Sorgbearbetning™är ett väl beprövat handlingsprogram för människor som vill bearbeta den smärta som olika förluster orsakat. Sorgbearbetningen hjälper dig att bearbeta smärtan av dina förluster. Vår förhoppning är att du därmed försonas med det förflutna och får känna frid. Erfarenhet visar även att du får en öppnare relation till dig själv och andra, samt att du känner dig mer levande och vital.

Under kvällen får du en inblick i vad programmet innebär samt en bredare bild av vad sorg och sorgbearbetning innebär.

Tid: 18.30-20

Mer om programmet för sorgbearbetning kan du läsa här 

Evenemanget är fullt! Kontakta oss för andra datum och mer info

 

Föreläsningen görs i samarbete med kulturprogram hos folkuniversitetet i STHLM. Folkuniversitetet

 

 

Details

Event Categories Föreläsning