Andreas

 Andreas

Projektledare at Vattenfall

Hon är lyhörd, är konkret, agerar aktivt, ger impulser framåt i utvecklingen. Jag hade förtroende för henne. Hon visade mig också om röstläge och “visa tänder”. Både innehållet och att säga det i ord och visa det kontrasterande!!! Jag kunde uppleva skillnaden direkt!!! 

Anna Magnusson, 2017

Anna Magnusson, 2017

coachklient

Jag vet mer vad jag vill ha och vad jag inte vill göra, Karina har breddat min syn på jobb mycket, från att ha varit låst i saker som inte går, har jag börjat se över alternativ och återfått hoppet om en ljus framtid och hur jag tar hand om mig själv och mår bra i processen…jag har fått många bra verktyg av Karina och det är jag mycket tacksam för. Karinas har en positiv anda och förmåga att vrida och vända på perspektiven, så att jag kom ut ur min låsning och vågade prova saker jag aldrig gjort förut.