Karina Kampe

Karina Kampe är diplomerad coach enligt de grundprinciper som fastställts av International Coaching Federation (ICF). Hon är examinerad hälsocoach från Högskolan i Skövde med inriktning folkhälsovetenskap, certifierad i ExtendedDISC beteendeanalys samt certifierad handledare för programmet för sorgbearbetning från Svenska institutet för sorgbearbetning. Karina har en bakgrund inom musiken och har mångårig erfarenhet av arbete på scen och i klassrummet. Genom studier för Lars–Erik Uneståhl kom hon i kontakt med mental träning och har även vidareutbildat sig inom ljudterapi och psykosyntes. Karina är en mycket omtyckt och erfaren coach med fokus på klientens behov och önskemål

Jag uppskattade lugnet, tryggheten i känslan av att det är OK att säga och tänka det man säger och tänker, öppenheten. Nu vet jag vart jag vill och kan driva på att jag kommer däråt. Jag har lärt mig att det fungerar och att förändringar skedde och fortsätter ske. Jag tvingades tänka och känna och sätta ord på saker jag brukar undvika. Tankesättet att man är som en symfoniorkester och att varje instrument har sin tid att vara i rampljuset fastnade och är något jag tänker på. Det gör mig snällare mot mig själv. Kristin, Stockholm

***

Karina is a outstanding coach with a heart of gold! She has fantastic way in making you look at the little things you can change about yourself to help propell you forward to meet the challenges of today’s work place. I highly recommend her as a coach and Mentor. Fredric, Creative Director+Photographer/Director+Content Producer