”ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom och funktionsnedsättning.

WHO – 1948

FRÖs metoder är sprungna ur den positiva psykologin och är baserat på arbete med det friska i människan. Genom att stärka motivation, lust, glädje, insikt och vilja kan vi ta steg framåt mot den optimala hälsan. FRÖ har även ett särskilt intresse för kost, livsstil och tankemönster som främjar kvinnors hälsa. 

Hälsoprofiler och program

Tillsammans skapar vi en handlingsplan som fungerar för dig eller ditt företag.