Tester och analyser (Beteende, hälsa mm)

I kombination med coaching och teambuilding kan det ibland vara av intresse att testa sitt beteende eller sin grupps sammansättning.
Analysen är ett bra komplement för en fördjupad förståelse av dig själv och andra.

Målet är att synliggöra sina naturliga beteendetendenser och utveckla en förståelse för hur beteendet påverkar andra. FRÖ är bl a utbildad i Extended DISC vilket kan hjälpa till att respektera och värdesätta individuella skillnader i gruppen samt ge möjlighet till förbättrat samarbete.

Det finns också andra beteendetester och tester inom hälsa, såsom KASAM (En känsla av sammanhang) som kan vara användbara. I grupparbeten och genom individuella tester har ni möjlighet att beskriva och titta på gruppkonstellationer.

Läs mer om Extended Disc